Ανακοινώσεις

 

Η διαδικασία μέχρι σήμερα

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν υπήρχε κανένα όριο αποζημίωσης για τους πάσχοντες (ενήλικες ή παιδιά). Ο κάθε πάσχων κατέθετε τις αποδείξεις του στο ασφαλιστικό της ταμείο και λάμβανε το σχετικό ποσό. Η κατάσταση όμως αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που όχι μόνο έπαιρναν προϊόντα που ήταν αδύνατον να καταναλωθούν σε ένα μήνα από 1ή 2 άτομα (καταθέτοντας αποδείξεις άνω των 1.000€-1.500€ σε μηνιαία βάση), αλλά παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις που η απόδειξη που κατέθεταν αφορούσεπροϊόντα που δεν αφορούσαν τη διατροφή χωρίς γλουτένη. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο ορισμός του ορίου αποζημίωσης (100€ για τους ενήλικες και 150€ για τα παιδιά).