Ανακοινώσεις
SLIDESHOW CK : No items found.

Παρακάτω θα βρείτε την απάντηση που λάβαμε από τον ΕΟΠΥΥ σε αίτημά μας για να λάβουμε ενημέρωση για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών για αποζημίωση προϊόντων χωρίς γλουτένη.

Σύμφωνα με άρθρο 1 του ΦΕΚ 1066/τ.Β’/19-03-2021, δίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ειδικότερα, «15. Υποβολή αιτήματος δικαιούχων πασχόντων από Κοιλιοκάκη, για αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη:

α) Ψηφιακό αντίγραφο της αρχικής χειρόγραφης ιατρικής γνωμάτευσης βεβαίωσης.

β) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4308/2014 (Α΄251), ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/ απόδειξης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα σκευάσματα με την εμπορική ονομασία, την σήμανση χωρίς γλουτένη, τα τεμάχια αυτών και την τιμή τους. Στις περιπτώσεις αποδείξεων ταμειακών μηχανών απαιτείται σφραγίδα του προμηθευτή στο πίσω μέρος αυτών, καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί αδυναμίας προμήθειας των προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.»

Σας επισυνάπτουμε και το σχετικό σύνδεσμο: https://atomika-aitimata.gov.gr/