Ανακοινώσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΙ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ  

Από την 1η Νοεμβρίου του 2018 έως και την 30η Ιουνίου 2021 είχαμε την δυνατότητα να προμηθευόμαστε τα ειδικά προϊόντα χωρίς γλουτένη οποιασδήποτε εταιρείας από το ελεύθερο εμπόριο μέχρι την αξία που δικαιούμαστε οι ενήλικες 100€  και 150€ για τα παιδιά, αρκεί στην απόδειξη να είχαν την αναγραφή του «ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ» και στην συνέχεια προσκομίζοντας τα κάτωθι απαραίτητα έγγραφα στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση μας.

1. Γνωμάτευση πάσχοντα με σφραγίδα και υπογραφή από δημόσιο νοσοκομείο και του διαιτολόγου. (σε κάποια υποκαταστήματα της χώρας)

2. Συνταγή δημοσίου νοσοκομείου, (μια από τις 12 του αντίστοιχου μήνα), 

3. Αντίγραφο ιστολογικής εξέτασης

4. Απόδειξη ή αποδείξεις του συγκεκριμένου μήνα (στο 1ο 10ημερο κάθε συνταγής) από το supermarket, mini market, ή από κατάστημα βιολογικών, ή όποιο άλλου είδους κατάστημα που έχει ειδικά προϊόντα χωρίς γλουτένη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε αγορά σας θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος στην πίσω πλευρά της απόδειξης και το ονοματεπώνυμο του πάσχοντα). Τα προϊόντα στην απόδειξη πρέπει να είναι μόνο τα χωρίς γλουτένη, να είναι εντός των ημερομηνιών του 1ου δεκαημέρου της ανάλογης συνταγής του μήνα και να έχουν περιγραφή είδους, τιμή μονάδος ανά τμχ, να αναγράφουν ξεκάθαρα το Χ.Γ. 

4. Μια υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ασφαλισμένου ενήλικα ή του κηδεμόνα που ασφαλίζει το ανήλικο που να δηλώνει ότι "δεν μπορώ να προμηθευτώ τα προϊόντα χωρίς γλουτένη από τον πάροχο λόγω μη συμβεβλημένων εταιριών με τον ΕΟΠΥΥ”, η οποία παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ της περιοχής που ανήκετε καθώς και η συμπλήρωσης της αίτησης με τα στοιχεία του πάσχων. 

5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης σας, όπου θα κατατίθενται τα χρήματα.

Τα χρήματα μπαίνουν  στον λογαριασμό σας μετά από ένα μήνα περίπου και έχουμε συμμετοχή 10%. (Δηλαδή από τα 100€θα παίρνουμε πίσω τα 90€).  Έχουμε την δυνατότητα να καταθέτουμε δυο και τριών μηνών αποδείξεις μαζί, προσέχοντας τις λεπτομέρειες που αναφέρουμε παραπάνω. 

 

Κείμενο νέας απόφασης