Ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου, Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης-16 Μαΐου

Οδηγίες για τη διαδικασία ανανέωσης συνταγών και την αποζημίωση προϊόντων χωρίς γλουτένη

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/Α/20032020 Άρθρο 53,σελ.1145, οι θεράποντες γιατροί μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τις γνωματεύσεις, αφού ζητηθεί από εμάς τους πάσχοντες (και ενώ έχουν λήξει οι προηγούμενες), μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του, ή με e-mail (όπου και θα λάβετε τις γνωματεύσεις) να σας σταλούν οι γνωματεύσεις.
Η γνωμάτευση έχει επάνω το barcode που κρίνει την εγκυρότητα και την ισχύ της γνωμάτευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα φαρμακεία ή στα αντίστοιχα γραφεία του ΕΟΠΠΥ όταν θα μπορούμε να πάμε να καταθέσουμε με την ήδη υπάρχουσα διαδικασία. Δεν υποχρεούμαστε να έχουμε σφραγίδες και υπογραφές στις Ιατρικές γνωματεύσεις. Έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε μέχρι 6 μηνών αποδείξεις μαζί.


Υπενθύμιση: Είναι απαραίτητο στις νέες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που ανανεώνονται, να αναγράφεται στα σχόλια η εξής πρόταση "Έγινε επανεξέταση της θρέψης μετά από έλεγχο εργαστηριακών εξετάσεων".


Προσοχή: αυτό το σχόλιο πρέπει να αναγράφεται στις Ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από 1/11/2019. Όσες έχουν εκδοθεί πριν από αυτή την ημερομηνία αυτή και ισχύουν ακόμα δεν υποχρεούστε να έχετε αναγραφή αυτού του σχολίου. Δεχτήκαμε τηλεφωνήματα για απόρριψη της δαπάνης λόγω έλλειψης αυτού του σχολίου. Πρέπει να μάθουν επιτέλους οι υπάλληλοι να διαβάζουν σωστά τις οδηγίες τους. Παρακαλώ όσοι αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα να ενημερώσουν η να εξηγήσουν στους υπαλλήλους αυτή την λεπτομέρεια προκειμένου να αποζημιωθείτε. 

Οι αγορές από το supermarket – ελεύθερη αγορά συνεχίζουν με τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες.  Η αξία που δικαιούμαστε ως ενήλικες είναι 100€ και για τα παιδιά 150€.


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1066-19.3.2021 τεύχος Β' που αφορά τον Καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, καθίσταται πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος αποζημίωσης δαπανών ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη των πασχόντων από Κοιλιοκάκη.

Σύνδεση-Εγγραφή