Ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου, Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης-16 Μαΐου

Οι Σύλλογοι ατόμων με Κοιλιοκάκη σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούν τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν αυστηρότερο έλεγχο της χρήσης της σήμανσης «μπορεί να περιέχει» στη βιομηχανία τροφίμων. Πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να αναφέρουν ζητήματα σχετικά με την αξιοπιστία αυτής της σήμανσης. Η Ελληνική Ετιαρεία Κοιλιοκάκης ως επίσημο μέλος του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου ατόμων με Κοιλιοκάκη (AOECS- Association of European Coeliac Societies) συμμετέχει στην έρευνα αυτή.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Κοιλιοκάκης που θα αποσταλεί ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Κοιλιοκάκης στις 16 Μαΐου. Η συμμετοχή όλων μας είναι καθοριστική!

 

 

Σύνδεση-Εγγραφή