Ανακοινώσεις

 

Η διαδικασία μέχρι σήμερα

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν υπήρχε κανένα όριο αποζημίωσης για τους πάσχοντες (ενήλικες ή παιδιά). Ο κάθε πάσχων κατέθετε τις αποδείξεις του στο ασφαλιστικό της ταμείο και λάμβανε το σχετικό ποσό. Η κατάσταση όμως αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που όχι μόνο έπαιρναν προϊόντα που ήταν αδύνατον να καταναλωθούν σε ένα μήνα από 1ή 2 άτομα (καταθέτοντας αποδείξεις άνω των 1.000€-1.500€ σε μηνιαία βάση), αλλά παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις που η απόδειξη που κατέθεταν αφορούσεπροϊόντα που δεν αφορούσαν τη διατροφή χωρίς γλουτένη. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ο ορισμός του ορίου αποζημίωσης (100€ για τους ενήλικες και 150€ για τα παιδιά).

Έτσι πλέον σήμερα, ο κάθε πάσχων πρέπει σε ετήσια βάση να λαμβάνει (12μηνη)  σφραγισμένη από δημόσιο νοσοκομείο ηλεκτρονική γνωμάτευση καθώς και τη λίστα με τα τρόφιμα, στην οποία ήταν σημειωμένες με το χέρι οι ποσότητες κάθε προϊόντος.

Τα προϊόντα της λίστας τα προμηθεύεται ο κάθε πάσχων από τα φαρμακεία. Ο ΕΟΠΥΥ έχει ορίσει τιμή αποζημίωσης για κάθε προϊόν, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις διαφέρει (συνήθως όχι κατά πολύ) από τις τιμές που ορίζει κάθε φαρμακείο για κάθε προϊόν (αφού πρέπει να συμπεριλάβει το κέρδος του ως επιχείρηση). Βάσει των τιμών του ΕΟΠΥΥ έχει ορίσει ανώτατο όριο αποζημίωσης σε μηνιαία βάση τα 100€ για τους ενήλικες και τα 150€ για τα παιδιά.

Υπάρχουν δύο τρόποι, προκειμένου να αποζημιωθεί για τα προϊόντα αυτά:

1ος) Η παραγγελία γίνεται σε φαρμακεία και ο πάσχων καταβάλλει το αντίτιμο στο φαρμακείο. Στη συνέχεια, προκειμένου να αποζημιωθεί για τα τρόφιμα που έλαβε, καταθέτει αίτηση αποζημίωσης στον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα όπου υπάγεται, συνοδευόμενη από την απόδειξη που έλαβε από το φαρμακείο, το αντίγραφο της γνωμάτευσης και της λίστας με τα προϊόντα, καθώς και τα αυτοκόλλητα barcodes κάθε προϊόντος. Στη συνέχεια, το ασφαλιστικό ταμείο, υπολογίζει το κόστος των προϊόντων βάσει των τιμών που έχει ορίσει ο ΕΟΠΥΥ και ο πάσχων λαμβάνει στο λογαριασμό του το σχετικό ποσό.

2ος) Η παραγγελία γίνεται σε φαρμακεία που διαθέτουν κλειδάριθμο. Στην περίπτωση αυτή, ο πάσχων καταθέτει στο φαρμακείο αντίγραφο της γνωμάτευσης και της λίστας με τα προϊόντα. Υπολογίζεται η ενδεχόμενη διαφορά τιμών, καταβάλλεται από τον πάσχοντα το σχετικό αντίτιμο και παραλαμβάνονται τα τρόφιμα.

 

Η διαφορά με την νέα ρύθμιση

Ενώ η διαδικασία αποζημίωσης των προϊόντων παραμένει ίδια, ο ΕΟΠΥΥ άλλαξε προς τα κάτω την τιμή αποζημίωσης κάθε προϊόντος. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε μεγάλη διαφορά στις τιμές που δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ σε σχέση με την τιμή πώλησης του προϊόντος από τα φαρμακεία (καθώς τα φαρμακεία συνεχίζουν να πωλούν τα προϊόντα αυτά στις ίδιες τιμές), η οποία επιβαρύνει αποκλειστικά τον πάσχοντα.

 

Συνοπτικά

Ενώ μακροπρόθεσμα, η μείωση της τιμής αποζημίωσης για κάθε προϊόν από τον ΕΟΠΥΥ ενδεχομένως θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών των προϊόντων χωρίς γλουτένη εν γένει, και στα φαρμακεία αλλά και στην ελεύθερη αγορά, η κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει ο κάθε πάσχων σήμερα είναι αρκετά δύσκολη. Η διαφορά της τιμής που καλείται να καλύψει ο πάσχων, επιβαρυνόμενος στην ουσία ο ίδιος το κέρδος του φαρμακείου, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος όλων των προϊόντων χωρίς γλουτένη που κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά, επιβαρύνουν κατά πολύ τον ατομικό-οικογενειακό προϋπολογισμό σε μηνιαία βάση, και μάλιστα στις μέρες μας που η οικονομική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας συνολικά είναι ήδη κατά πολύ επιβεβαρυμμένη.

Οι ενδεχόμενες λύσεις που μπορούν να προταθούν είναι οι ακόλουθες:

1η) Μηνιαίο επίδομα: η καταβολή μηνιαίου επιδόματος σε κάθε πάσχοντα μπορεί να αποτελέσει μια λύση αλλά ενδέχεται να διογκώσει και το πρόβλημα.

Ο ορισμός επιδόματος θα είναι μια ελάφρυνση για τον ατομικό-οικογενειακό προϋπολογισμό σε σχέση με το υψηλό οικονομικό κόστος των προϊόντων χωρίς γλουτένη. Όμως, μελετώντας και τις περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχει ορισθεί μηνιαίο επίδομα, το επίδομα είναι πολύ χαμηλό και δεν αρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες των πασχόντων, δεδομένου μάλιστα ότι οι εταιρείες δε θα μειώσουν τις τιμές τους, καθώς δεν θα έχουν πλέον κανένα κίνητρο να το κάνουν. Τέλος, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας σήμερα, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενη περικοπής ( ή ακόμη και κατάργησης) του επιδόματός μας, καθώς είναι τα επιδόματα είναι αυτά που βάλλονται πρώτα σε περίοδο περικοπών, λόγω οικονομικής ύφεσης.

2η) Επαναφορά χρηματικής αποζημίωσης: η επαναφορά των τιμών αποζημίωσης, θα μας επαναφέρει στο σημείο που ήμασταν μέχρι και σήμερα. Η διαδικασία που ακολουθούνταν είχε ομαλοποιηθεί και μάλιστα πολλά ήταν τα φαρμακεία που αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν για τον πάσχοντα όλη τη διαδικασία αποζημίωσης, διευκολύνοντάς τον. Το μόνο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι η κατάσταση αυτή ναι μεν μας διευκολύνει πάρα πολύ, αλλά δε δημιουργεί κανέναν μοχλό πίεσης στις εταιρείες, ούτως ώστε να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους.

 

Προκειμένου να προβεί η Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά την αποζημίωση των προϊόντων χωρίς γλουτένη από τον ΕΟΠΥΥ χρειάζεται και ζητά τη δική σας συμβολή και γνώμη, καθώς ο μόνος στόχος κάθε μας ενέργειας ξεκινά και καταλήγει στον πάσχοντα και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο