Νέα

Κατεβάστε τα πλαίσια (frames) ως ένδειξη υποστήριξης για την Κοιλιοκάκη. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όταν επικοινωνείτε με το Facebook και το Messenger. Ή, δείξτε την υποστήριξή σας αλλάζοντας την εικόνα εξωφύλλου σας στο LinkedIn και στο Facebook.

» Celiac Day Frame (δείξτε την υποστήριξή σας στο Facebook)
» Celiac Day Ribbon (για Messenger)

» Εικόνα εξωφύλλου του LinkedIn
» Φωτογραφία εξωφύλλου στο Facebook