Νέα
SLIDESHOW CK : No items found.

Διαβάστε τα κάτωθι με προσοχή

Με τις τελευταίες εξελίξεις των ημερών και το σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα καθώς και σε όλο τον κόσμο οι ελευθερίες κινήσεων μας έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Αυτό όμως δεν σταμάτα το δικαίωμα της παροχής που έχουμε από το κράτος για την αγορά των προϊόντων χωρίς γλουτένη. Μετά από αιτήματά σας και την εύλογη απορία σας «τι θα γίνει με τις ανανεώσεις και τις αποζημιώσεις μας», εκεί που είχαμε βάλει σειρά και τάξη στην καθημερινότητά μας, φτού, ξανά από την αρχή.

Λοιπόν, με το τελευταίο ΦΕΚ 68/Α/20032020 Άρθρο 53,σελ.1145 φρόντισε ο ΕΟΠΥΥ μαζί με όλες τις άλλες παθήσεις να καλύψει και τις δικές μας ανάγκες για τις ανανεώσεις των συνταγών μας για το επόμενο τρίμηνο. 

Οι θεράποντες γιατροί μπορούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τις γνωματεύσεις για το τρίμηνο έως 30.6.2020, αφού ζητηθεί από εμάς τους πάσχοντες (και ενώ έχουν λήξει οι προηγούμενες), μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του, ή με e-mail (όπου και θα λάβετε τις γνωματεύσεις) να σας σταλούν οι γνωματεύσεις του τριμήνου.
Η γνωμάτευση έχει επάνω το barcode που κρίνει την εγκυρότητα και την ισχύ της γνωμάτευσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα φαρμακεία ή στα αντίστοιχα γραφεία του ΕΟΠΠΥ όταν θα μπορούμε να πάμε να καταθέσουμε με την ήδη υπάρχουσα διαδικασία. Δεν υποχρεούμαστε να έχουμε σφραγίδες και υπογραφές στις Ιατρικές γνωματεύσεις για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε μέχρι 6 μηνών αποδείξεις μαζί.


Υπενθύμιση: Είναι απαραίτητο στις νέες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που ανανεώνονται, να αναγράφεται στα σχόλια η εξής πρόταση "Έγινε επανεξέταση της θρέψης μετά από έλεγχο εργαστηριακών εξετάσεων".


Προσοχή: αυτό το σχόλιο πρέπει να αναγράφεται στις Ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από 1/11/2019. Όσες έχουν εκδοθεί πριν από αυτή την ημερομηνία αυτή και ισχύουν ακόμα δεν υποχρεούστε να έχετε αναγραφή αυτού του σχολίου. Δεχτήκαμε τηλεφωνήματα για απόρριψη της δαπάνης λόγω έλλειψης αυτού του σχολίου. Πρέπει να μάθουν επιτέλους οι υπάλληλοι να διαβάζουν σωστά τις οδηγίες τους. Παρακαλώ όσοι αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα να ενημερώσουν η να εξηγήσουν στους υπαλλήλους αυτή την λεπτομέρεια προκειμένου να αποζημιωθείτε. 

Οι αγορές από το supermarket – ελεύθερη αγορά συνεχίζουν με τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες.  Η αξία που δικαιούμαστε ως ενήλικες είναι 100€ και για τα παιδιά 150€.


Τα απαραίτητα έγγραφα που προσκομίζουμε προς τον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση είναι τα εξής :

  1. Ιατρική γνωμάτευση - Συνταγή δημοσίου νοσοκομείου, (μια από τις 12 του αντίστοιχου μήνα).
  2. Απόδειξη ή αποδείξεις του συγκεκριμένου μήνα, όπου οι αγορές θα έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο συγκεκριμένο δεκαήμερο που αναγράφεται στο κάτω μέρος στης γνωμάτευσης από το supermarket, mini market, ή από κατάστημα βιολογικών, ή όποιο άλλου είδους κατάστημα που έχει ειδικά προϊόντα χωρίς γλουτένη. 
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε αγορά σας θα φέρει την σφραγίδα του καταστήματος στην πίσω πλευρά της απόδειξης και το ονοματεπώνυμο του πάσχοντα. Τα προϊόντα στην απόδειξη πρέπει να είναι μόνο τα χωρίς γλουτένη, να έχουν περιγραφή είδους, τιμή μονάδος ανά τμχ, να αναγράφουν ξεκάθαρα το Χ.Γ. 
  3. Μια Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του ασφαλισμένου ενήλικα ή του κηδεμόνα που ασφαλίζει το ανήλικο που να δηλώνει ότι "δεν μπορώ να προμηθευτώ τα προϊόντα χωρίς γλουτένη από τον πάροχο λόγω μη συμβεβλημένων εταιριών με τον ΕΟΠΥΥ”. 
  4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης σας, όπου θα κατατίθενται τα χρήματα.
  5. Γνωμάτευση πάσχοντα (ιατρική γνωμάτευση συλλόγου – αυτή που ήδη υπάρχει η μια γνωμάτευση με τα πλήρη στοιχεία σας και το ιστορικό σας) με σφραγίδα και υπογραφή από δημόσιο νοσοκομείο. 

Όλα τα παραπάνω τα προσκομίζουμε μια φορά τον μήνα στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ όπου ανήκει ο καθένας από εμάς ανάλογα με την περιοχή που διαμένει. Εκεί, συμπληρώνετε μια αίτηση με τα στοιχεία που σας ζητούν. Τα χρήματα θα μπουν στον λογαριασμό σας μετά από ένα μήνα περίπου και θα έχουμε συμμετοχή 10%. (Δηλαδή από τα 100€θα πάρουμε πίσω τα 90€).